\

WWF Wrestlemania: The Arcade Game

کد ضد ضربه بازی “کشتی کج” سگا

WWF Wrestlemania: The Arcade Game

016034:6008

0160A6:600A

کدها رو جدا جدا وارد کنید.

این کدها رو همون طور که توی آموزش شبیه ساز سگا گفته شد استفاده کنید.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0