مطالب با برچسب ‘sega’

James Bond – The Duel

کد های تقلب بازی ” جیمز باند” سگا

James Bond

ادامه مطلب »

Incredible Hulk

کد های تقلب بازی “ هالک شگفت انگیز” سگا

Incredible Hulk

ادامه مطلب »

Pitfall: The Mayan Adventure

کد های تقلب بازی ” پیتفال” سگا

Pitfall

ادامه مطلب »

Lion King

کد های تقلب بازی ” شیر شاه” سگا

lion king

ادامه مطلب »

Ristar

کد های تقلب بازی ” ریستار” سگا

Ristar

ادامه مطلب »