مطالب با برچسب ‘Ninja’

Ninja Gaiden 3

کد های تقلب بازی “نینجا گیدن 3” میکرو

Ninja Gaiden 3

ادامه مطلب »

Ninja Gaiden 2

کد های تقلب بازی “نینجا گیدن 2” میکرو

Ninja Gaiden 2

ادامه مطلب »

Ninja Gaiden

کد های تقلب بازی “نینجا گیدن” میکرو

Ninja Gaiden

ادامه مطلب »

Teenage Mutant Ninja Turtles

کد ضد ضربه شدن توی بازی نینجاهای لاکپشتی 1 میکرو

tnmt

 

ادامه مطلب »