\
دانلود شورش در شهر 3

حرکات در مورتال کمبات 1

تصویر پیدا نشد

سونیا حرکات مخصوص: حلقه: عقب، عقب، مشت کوتاه گرفتن با پا: دفاع + مشت کوتاه + لگد کوتاه ضربه قدرتی: جلو، عقب، مشت کوتاه فاتالیتی: جلو، جلو، عقب، عقب، دفاع ساب زیرو حرکات مخصوص: یخ:  پایین، جلو، مشت کوتاه اسلاید:  عقب +  مشت کوتاه + لگد کوتاه + دفاع فاتالیتی:(چسبیده به حریف) جلو، پایین، جلو، مشت بالا   کینو حرکات مخصوص: چرخش: از حریف فاصله بگیرید، سپس جهت را دایره وار خلاف عقربه های ساعت بچرخانید. پرتاب چاقو: (دفاع را نگه دارید) عقب، جلو فاتالیتی در سگا:عقب، عقب، عقب، مشت کوتاه (در فاصله نزدیک) فاتالیتی در سوپرنینتندو:عقب، پایین، جلو، مشت...

0