مطالب با برچسب ‘کد’

Battle City

کد تقلب بازی” تانک ” میکرو

battle_city

ادامه مطلب »

Super Contra

بازی” Super Contra ” میکرو (رمبو هلیکوپتری)

SuperC

ادامه مطلب »

Soul of the Samurai

کد های تقلب بازی ” روح سامورایی ” پلی استیشن

Soul of the Samurai

ادامه مطلب »

Syphon Fi_l te r 3

کد های تقلب بازی “ سـایـف_ـون ف_ــیـلـتـ_ــر 3 ” پلی استیشن

Syphon Fltr 3

ادامه مطلب »

Mortal Kombat Trilogy

کد های تقلب بازی ” مورتال کمبات تریلوژی” پلی استیشن

Mortal-Kombat-Trilogy

ادامه مطلب »