مطالب با برچسب ‘کد’

Flintstones

کد تقلب بازی” عصر حجر” سگا

Flintstones

ادامه مطلب »

Stargate

کد تقلب بازی” استارگیت” سگا

Stargate

ادامه مطلب »

Kirby’s Adventure

کد تقلب بازی” ماجراهای کربی ” میکرو

kirby_Advntrs

ادامه مطلب »

Demolition Man

کد تقلب بازی” نابودگر ” سگا

Dman

ادامه مطلب »

Road Fighter

کد تقلب بازی” سرعت در جاده ” میکرو

Road-Fighter

ادامه مطلب »