مطالب با برچسب ‘نینتندو’

Battle City

کد تقلب بازی” تانک ” میکرو

battle_city

ادامه مطلب »

Super Contra

بازی” Super Contra ” میکرو (رمبو هلیکوپتری)

SuperC

ادامه مطلب »

Kung Fu

کد های تقلب بازی “کانگ فو” میکرو

Kung Fu

ادامه مطلب »

Bucky O’Hare

کد های تقلب بازی “باکی خرگوشه” میکرو

Bucky O'Hare

ادامه مطلب »

Tiny Toon Adventures

کد های تقلب بازی “تینی تون” میکرو

tiny toon

ادامه مطلب »