مطالب با برچسب ‘میکرو’

Hudson’s Adventure Island 2

کد ضد ضربه شدن توی بازی جزیره 2 (میوه خور 2 ) میکرو

Hudson's Adventure Island II

ادامه مطلب »

Hudson’s Adventure Island

کد ضد ضربه شدن توی بازی جزیره (میوه خور) میکرو

Adventure Island

ادامه مطلب »

Shatterhand

کد ضد ضربه شدن توی بازی Shatterhand میکرو

shatterhand

ادامه مطلب »

Teenage Mutant Ninja Turtles

کد ضد ضربه شدن توی بازی نینجاهای لاکپشتی 1 میکرو

tnmt

 

ادامه مطلب »

Jackal

کد ضد ضربه شدن توی بازی تانک یا Jackal میکرو

jakal

ادامه مطلب »