مطالب با برچسب ‘تقلب’

Circus Charlie

کد تقلب بازی” سیرک ” میکرو

CIRCUS

ادامه مطلب »

Battle City

کد تقلب بازی” تانک ” میکرو

battle_city

ادامه مطلب »

Super Contra

بازی” Super Contra ” میکرو (رمبو هلیکوپتری)

SuperC

ادامه مطلب »

Soul of the Samurai

کد های تقلب بازی ” روح سامورایی ” پلی استیشن

Soul of the Samurai

ادامه مطلب »

Syphon Fi_l te r 3

کد های تقلب بازی “ سـایـف_ـون ف_ــیـلـتـ_ــر 3 ” پلی استیشن

Syphon Fltr 3

ادامه مطلب »