\

حرکات در مورتال کمبات 1

سونیا

حرکات مخصوص:

حلقه: عقب، عقب، مشت کوتاه

گرفتن با پا: دفاع + مشت کوتاه + لگد کوتاه

ضربه قدرتی: جلو، عقب، مشت کوتاه

فاتالیتی: جلو، جلو، عقب، عقب، دفاع

ساب زیرو

حرکات مخصوص:

یخ:  پایین، جلو، مشت کوتاه
اسلاید:  عقب +  مشت کوتاه + لگد کوتاه + دفاع
فاتالیتی:(چسبیده به حریف) جلو، پایین، جلو، مشت بالا

 

کینو

حرکات مخصوص:

چرخش: از حریف فاصله بگیرید، سپس جهت را دایره وار خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

پرتاب چاقو: (دفاع را نگه دارید) عقب، جلو

فاتالیتی در سگا:عقب، عقب، عقب، مشت کوتاه (در فاصله نزدیک)

فاتالیتی در سوپرنینتندو:عقب، پایین، جلو، مشت کوتاه (در فاصله نزدیک)

جانی کیج

حرکات مخصوص:

توپ سبز: عقب، جلو، مشت کوتاه

لگد سریع: عقب، جلو، لگد کوتاه

180 درجه: دفاع + مشت کوتاه

فاتالیتی: جلو، جلو، جلو، مشت بلند

اسکورپیون

حرکات مخصوص:

طناب: عقب، عقب، مشت کوتاه

تله پورت: پایین، عقب، مشت بلند

فاتالیتی: (دفاع را نگه دارید) بالا، بالا

لیو کانگ

توپ آتشین: جلو، جلو، مشت بلند

لگد پرنده: جلو، جلو، لگد بلند

فاتالیتی: دسته را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید (از جهت جلو آغاز کنید)

رایدن

 

تله پورت: پایین، بالا

اشعه: پایین، جلو، مشت کوتاه

فاتالیتی: (چسبیده) جلو، عقب، عقب، عقب، مشت بلند

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

  1. سالارت :
    04 جولای 18

    اینا که مال ۷ تا هستند؟

*

code

0