Jackal

کد ضد ضربه شدن توی بازی تانک یا Jackal میکرو

jakal

0052-01-8D

برای استقاده از این کد به آموزش شبیه ساز میکرو (virtuanes) مراجعه کنید.

نظر بدید