صفحه اصلی مورتال کمبات

مورتال کمبات

در این بخش به توضیح حرکات، چند ضربها و رموز سری مورتال کمبات میپردازیم.

حرکات در مورتال کمبات 1

سونیا حرکات مخصوص: حلقه: عقب، عقب، مشت کوتاه گرفتن با پا: دفاع + مشت کوتاه + لگد کوتاه ضربه قدرتی: جلو، عقب، مشت کوتاه فاتالیتی: جلو، جلو، عقب، عقب، دفاع ساب زیرو حرکات مخصوص: یخ:  پایین، جلو، مشت کوتاه اسلاید:  عقب +  مشت کوتاه + لگد کوتاه + دفاع فاتالیتی:(چسبیده …

ادامه مطلب »