‘کد تقلب بازی ها’

Soul of the Samurai

کد های تقلب بازی ” روح سامورایی ” پلی استیشن

Soul of the Samurai

ادامه مطلب »

Syphon Fi_l te r 3

کد های تقلب بازی “ سـایـف_ـون ف_ــیـلـتـ_ــر 3 ” پلی استیشن

Syphon Fltr 3

ادامه مطلب »

Mortal Kombat Trilogy

کد های تقلب بازی ” مورتال کمبات تریلوژی” پلی استیشن

Mortal-Kombat-Trilogy

ادامه مطلب »

CTR – Crash Team Racing

کد های تقلب بازی ” تیم مسابقه کرش” پلی استیشن

CTR

ادامه مطلب »

Crash Bandicoot 3 – Warped

کد های تقلب بازی “ کراش بندیکوت 3 ” پلی استیشن

Crash Bandicoot - Warped

ادامه مطلب »