‘کد تقلب بازی ها’

۱۹۴۲

کد تقلب بازی” 1942 ” میکرو

1942

ادامه مطلب »

FIFA Soccer 96

کد تقلب بازی” فیفا 96 ” سگا

fifa96

ادامه مطلب »

Circus Charlie

کد تقلب بازی” سیرک ” میکرو

CIRCUS

ادامه مطلب »

Battle City

کد تقلب بازی” تانک ” میکرو

battle_city

ادامه مطلب »

Super Contra

بازی” Super Contra ” میکرو (رمبو هلیکوپتری)

SuperC

ادامه مطلب »