‘نینتندو (میکرو)’

Jackal

کد ضد ضربه شدن توی بازی تانک یا Jackal میکرو

jakal

ادامه مطلب »

Super Mario Bros

کد ضد ضربه شدن توی بازی سوپر ماریو میکرو

super mario bros

ادامه مطلب »

double dragon 3

کدهای مربوط به دابل دراگون 3  میکرو

dd3

 

ادامه مطلب »

Double Dragon 2

کدهای مربوط به دابل دراگون 2 میکرو

dd2

 

ادامه مطلب »

Double Dragon

کدهای مربوط به دابل دراگون 1 میکرو

dd1

ادامه مطلب »