‘نینتندو (میکرو)’

Jungle Book

کد های تقلب بازی “کتاب جنگل” میکرو

Jungle Book

ادامه مطلب »

Ninja Gaiden 3

کد های تقلب بازی “نینجا گیدن 3” میکرو

Ninja Gaiden 3

ادامه مطلب »

Ninja Gaiden 2

کد های تقلب بازی “نینجا گیدن 2” میکرو

Ninja Gaiden 2

ادامه مطلب »

Ninja Gaiden

کد های تقلب بازی “نینجا گیدن” میکرو

Ninja Gaiden

ادامه مطلب »

Captain America And The Avengers

کد ضد ضربه شدن توی بازی “کاپیتان آمریکا و انتقام جویان” میکرو

Captain America And The Avengers

ادامه مطلب »