آرشیو شهریورماه ۱۳۹۲

حرکات در مورتال کمبات ۱

Mortal Kombat

ادامه مطلب »

Taz-Mania

کد تقلب بازی “تازمانیا” سگا

tazmania

ادامه مطلب »

Cannon Fodder

کد تقلب بازی “کانن فودر” سگا

Cannon Fodder

ادامه مطلب »

Splatterhouse 3

کد های تقلب بازی “ خانه ی شیطانی 3” سگا

Splatterhouse  3

ادامه مطلب »

James Bond – The Duel

کد های تقلب بازی ” جیمز باند” سگا

James Bond

ادامه مطلب »