آرشیو تیرماه ۱۳۹۲

Sonic the Hedgehog

کدهای بازی “سونیک 1” سگا

Sonic the Hedgehog

ادامه مطلب »

Rambo III

کدهای بازی “رمبو 3” سگا

Rambo III

ادامه مطلب »

Rush’n Attack

کد ضد ضربه شدن بازی “چاقو زن” میکرو (ورژن U یا همون آمریکایی)

Rush'n Attack

ادامه مطلب »

High School Soccer – Kunio Kun

کدهای بازی “فوتبال فانتزی” سگا

High School Soccer - Kunio Kun

ادامه مطلب »

ESWAT Cyber Police

کدهای بازی ESWAT  سگا

ESWAT Cyber Police

ادامه مطلب »