آرشیو تیرماه ۱۳۹۲

Sonic the Hedgehog 3

کد های تقلب بازی “سونیک 3” سگا

Sonic the Hedgehog 3

ادامه مطلب »

Sonic the Hedgehog 2

کد های تقلب بازی “سونیک 2” سگا

Sonic the Hedgehog 2

ادامه مطلب »

Mortal Kombat II

کد های تقلب بازی “مورتال کمبات 2” سگا

Mortal Kombat II

ادامه مطلب »

Tecmo Cup Football

کد تقلب بازی “فوتبالیستها”ی سگا

Tecmo Cup Football

ادامه مطلب »

WWF Wrestlemania: The Arcade Game

کد ضد ضربه بازی “کشتی کج” سگا

WWF Wrestlemania: The Arcade Game

ادامه مطلب »