آرشیو تیرماه ۱۳۹۲

Second Samurai

کد تقلب بازی “سامورایی” سگا

Second Samurai

ادامه مطلب »

Dick Tracy

کد های تقلب بازی “کمیسر” سگا

Dick Tracy
ادامه مطلب »

Dragon: The Bruce Lee Story

کد تقلب بازی “بروس لی” سگا

Dragon: The Bruce Lee Story

ادامه مطلب »

Ultimate Mortal Kombat 3

کد های تقلب بازی “مورتال کمبات 3 آلتیمیت” سگا

Ultimate Mortal Kombat 3

ادامه مطلب »

Mortal Kombat

کد های تقلب بازی “مورتال کمبات 1” سگا

Mortal Kombat

ادامه مطلب »