آرشیو مردادماه ۱۳۹۲

Quackshot: Starring Donald Duck

کد های تقلب بازی “دانلد داک” سگا (ورژن W)

donald

ادامه مطلب »

Earthworm Jim 2

کد های تقلب بازی “جیم کرم خاکی 2” سگا (ورژن U یا همون آمریکایی)

jim 2

ادامه مطلب »

Earthworm Jim

کد های تقلب بازی “جیم کرم خاکی” سگا (ورژن U یا همون آمریکایی)

Earthworm Jim

ادامه مطلب »

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist

کد های تقلب بازی “نینجاهای لاکپشتی” سگا

Mutant Ninja Turtles

ادامه مطلب »

Tiny Toons Adventures: Buster’s Hidden Treasure

کد های تقلب بازی “تینی تون” سگا

Tiny Toons Adventures: Buster's Hidden Treasure

ادامه مطلب »