آرشیو مردادماه ۱۳۹۲

Snake’s Revenge

کد های تقلب بازی ” متال گیر 2″ میکرو

snake's revenge

ادامه مطلب »

Metal Gear

کد های تقلب بازی ” متال گیر” میکرو

metal gear

ادامه مطلب »

Rolling Thunder 3

کد های تقلب بازی ” تندر 3″ سگا

Rolling Thunder 3

ادامه مطلب »

Cutthroat Island

کد های تقلب بازی “جزیره خونین” سگا

Cutthroat Island

ادامه مطلب »

Robocop 3

کد های تقلب بازی “پلیس آهنی” سگا

robocop

ادامه مطلب »