آرشیو خردادماه ۱۳۹۲

Captain America And The Avengers

کد ضد ضربه شدن توی بازی “کاپیتان آمریکا و انتقام جویان” میکرو

Captain America And The Avengers

ادامه مطلب »

Contra Force

کد ضد ضربه شدن توی بازی “کنترا فورس” میکرو

contra force

ادامه مطلب »

Streets of Rage 3

کد های جالب و بدرد بخور برای بازی شورش در خیابان 3 سگا

Streets of Rage 3

ادامه مطلب »

Streets of Rage 2

کد ضد ضربه برای بازی شورش در خیابان 2 سگا

Streets of Rage 2

 

ادامه مطلب »

Streets of Rage

کد جان نامحدود برای بازی شورش در خیابان 1 سگا

Streets of Rage

 

ادامه مطلب »