حرکات در مورتال کمبات ۱

Mortal Kombat

سونیا

sonya

حرکات مخصوص:

حلقه: عقب، عقب، مشت کوتاه

گرفتن با پا: دفاع + مشت کوتاه + لگد کوتاه

ضربه قدرتی: جلو، عقب، مشت کوتاه

فاتالیتی: جلو، جلو، عقب، عقب، دفاع

ساب زیرو

subzero

حرکات مخصوص:

یخ:  پایین، جلو، مشت کوتاه
اسلاید:  عقب +  مشت کوتاه + لگد کوتاه + دفاع
فاتالیتی:(چسبیده به حریف) جلو، پایین، جلو، مشت بالا

کینو

kano

حرکات مخصوص:

چرخش: از حریف فاصله بگیرید، سپس جهت را دایره وار خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

پرتاب چاقو: (دفاع را نگه دارید) عقب، جلو

فاتالیتی در سگا:عقب، عقب، عقب، مشت کوتاه (در فاصله نزدیک)

فاتالیتی در سوپرنینتندو:عقب، پایین، جلو، مشت کوتاه (در فاصله نزدیک)

جانی کیج

johnnycage

حرکات مخصوص:

توپ سبز: عقب، جلو، مشت کوتاه

لگد سریع: عقب، جلو، لگد کوتاه

180 درجه: دفاع + مشت کوتاه

فاتالیتی: جلو، جلو، جلو، مشت بلند

اسکورپیون

scorpion

حرکات مخصوص:

طناب: عقب، عقب، مشت کوتاه

تله پورت: پایین، عقب، مشت بلند

فاتالیتی: (دفاع را نگه دارید) بالا، بالا

لیو گانک

liukang

توپ آتشین: جلو، جلو، مشت بلند

لگد پرنده: جلو، جلو، لگد بلند

فاتالیتی: دسته را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید (از جهت جلو آغاز کنید)

رایدن

 

raiden

تله پورت: پایین، بالا

اشعه: پایین، جلو، مشت کوتاه

فاتالیتی: (چسبیده) جلو، عقب، عقب، عقب، مشت بلند

نظر بدید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.